Keď som pridal druhú foto tú prvú mi znehodnotilo číslom krížom opakujúcim sa cez blok. Je to OK?

Číslo ktoré vidíte cez blok je dátum nahratia bloku na server a kód užívateľa (teda Vás) a je to kvôli bezpečnosti a ako takej ochrane predajcov proti zneužitiu. Takže je to v poriadku.